Nyhedstilmelding (e-mail)


Tilmeld Afmeld

Løbsrute 2014

Løbsrute 2014

Fra Realskolen t.h. ad den flagsmykkede hovedgade, igen t.h. ad Vestergade (lige efter Nybolig). Ved udmunding i Vroldvej  t.v., efter 1.5 km. t.h. ad Mossøvej. Ved udm. i Vædebrovej t.v og frem til vej 409, her t.h og efter 1 km t.h. til Voerladegård. Lige efter lyskryds ved skolen t.h. ad Klostermøllevej, efter 3 km t.h og ad Ryvej til Gl. Ry. Lige efter kroen t.v. ad Jægergårdsvej, kort efter t.h. ad Kirkebakken og frem til parkeringspladsen ved kirken. Herefter t.h. ad Præstegårdsvej, kort efter t.v. og frem til vej 445. Her t.v. og du følger nu vejskiltene og kører til Himmelbjerget, hvor vi venter dig på den store P-plads.
Nu videre: og efter 1 km t.h. ad Nyhimmelbjergvej. Ved udm. i vej 445 t.h., efter 2 kilometer t.h. ad Tønningslet- og Sønderskovvej til Virklund. Ved udm. i Virklundvej – lige over for Brugsen – t.h., kort efter ved udm. i vej 52 t.v. til Silkeborg. Ankommet hertil tager du 1. frakørsel i rundkørsel og kører ”lige igennem byen” ad Frederiksberggade og Chr. d. 8´ vej. I 5. lyskryds t.h., kort efter tager du 1. frakørsel i rundkørselen lige efter Havnekiosken og kører til Rastepladsen ” De små fisk” lige før Sejs, hvor vi venter dig med dagens frokost.

Efter pausen kører du ad den smukke vej, der bl.a. fører dig gennem Linå Vesterskov via Sejs, Svejbæk, Laven! og Alling til Ry. Ved udm. i P. Steffensensvej t.h., kort efter tager du 3. udkørsel i rundkørslen ved Brugsen og kører op i byen. Lige før jernbaneoverskæringen t.h.. Ved udm. i Emborgvej t.v. til Boes! Kort efter Boes t.v. ad Boesvej, ved udm. i Alkenvej t.h. til Alken og her frem til Emborgvej. Her svinger du t.v. og kører ud til vej 445, som du tager tilbage til Skanderborg og Realskolen, hvor vi spændt venter dig. Husk at aflevere opgavearket til hjælperen, der modtager dig. Sidste frist for aflevering: kl. 17.00.
”Kort efter” = få hundrede meter/under 1 km. Alle kilometerangivelser er omtrentlige. !  OBS. Vejbump ved Gl. Laven og Boes. Poster: 1. På rasteplads på Vædebrovej ned til Mossø. 2. På Klostermølle. 3. Ved Gl. Ry Kirke. 4. På Himmelbjerget. 5. På rastepladsen ”De små fisk” lige før Sejs. 6. Ved Gammelkol lige før Laven. 8. På Johannelyst, økologisk landbrug på Boesvej. GOD TUR!