Nyhedstilmelding (e-mail)


Tilmeld Afmeld

Løbets historie

Her kan du læse løbets historie, sådan som den stod at læse i løbsprogrammet 2006:

For 10. gang afholder vi nu Skanderborgløbet. Det må i anledning af dette jubilæum være på sin plads at bladre lidt i historiebogen.
                 Det allerførste Skanderborgløb blev, som den matematikkyndige læser hurtigt vil kunne regne ud, kørt i 1997. Undertegnede havde da året før sammen med min fætter, Freddy Eriksen deltaget i et Oldtimer-løb i Ratzeburg i Tyskland, hvor vi i dette kombinerede bil- og motorcykelløb stillede til start på henholdsvis Triumph og AJS.

Fra scrapbogen: Ankomsten til Ratzeburg fejres med "Den gule Enke"

 
So ein Ding müssen wir auch haben
                 Det var et hyggeligt og på enhver måde vellykket arrangement, hvor vi vist endda opnåede pæne placeringer, så vi var enige om, at det bestemt ikke var sidste gang, at vi ville deltage i sådant et løb. Da på vejen hjem ad de tyske autobaner kom det pludseligt fra min fætter:”Sådan et ku´ vi s´gu da også selv lave!”Og inden vi var nået hjem, var vi besluttede på at fastholde hinanden på den idé.
                 Tanken fik yderligere næring, da vi kort efter var i Lem i Vestjylland for at deltage i ”Smedeløbet”. Her blev vi yderligere overbevist om, at ”so ein Ding müssen wir auch haben”, og gik i gang med de første forberedende øvelser, herunder at finde en dato i løbskalenderen, der ikke allerede var optaget af et lignende arrangement. Vi fandt frem til, at den sidste weekend i maj måtte være noget nær ideel. Der var bare en mistelten, som vi ikke lige havde taget i ed. Hvordan kunne vi overse ”Gråstenløbet”, der som bekendt afholdes netop denne weekend.
                 Der gives ikke nogen god forklaring herpå, men måske sammentræffet for vores vedkommende var heldigt nok endda, idet det aldrig har været meningen, at Skanderborgløbet skulle udvikle sig til et mega-arrangement med – som i Lem – flere hundrede deltagere. Hvad folkene bag Gråstenløbet tænkte om denne nye konkurrent, skal jeg lade være usagt, men det var bestemt ikke for at træde nogen over tæerne, at valget faldt på sidste lørdag i maj.
”Small is beautifull”
                 - og derfor blev det max. deltagerantal sat til ca. 100 – en linie der også fremover vil blive fastholdt, da vi mener, at noget af hyggen nemt kan gå tabt ved et for stort deltagerantal, hvor man ikke rigtigt lærer hinanden at kende og let drukner i massen.
Skanderborg-Silkeborg-Skanderborg
                 Oprindeligt havde vi lidt inspireret af det kendte cykelløb Liege- Bastogne-Liege tænkt os en rute noget i retning af Skanderborg-Silkeborg-Skanderborg. Den tanke opgav vi dog hurtigt til fordel for varierede rutestrækninger med Skanderborg som udgangspunkt, og med byens naturskønne beliggenhed i Det østjyske Søhøjland har det da heller ikke været svært at finde en smuk landskabskulisse for løbet.
Det begyndte på Bibliotekstorvet.
                 Lørdag den 31. maj stod vi så omsider sammen med en flok gode venner, der godt kunne se det spændende ved et sådant arrangement og derfor gerne ville hjælpe til, klar til at modtage de mange motorcyklister, der havde meldt deres ankomst - heriblandt Per Nysted, som vi havde lært at kende i Ratzeburg, i spidsen for ikke mindre end 10 norske Tempo-kørere.          
                 Forholdene var ret primitive med en endnu ikke færdiganlagt torveplads og med ”hovedkvarter” i et lejet telt i baggården til en naboejendom. Men lykken står den kække bi, bl.a. også vejrguderne, og takket være entusiastiske hjælpere og godt humør over hele linien kunne to trætte, men glade arrangører i en sen nattetime  sammen med lige så tilfredse og endnu opretstående kørere og hjælpere skåle på et vellykket arrangement, som kun kunne kalde på en gentagelse.

Trætte, men glade arrangører.                
                Repriser er der heldigvis så blevet nogle stykker af. Meget har naturligvis ændret sig og flere nyskabelser kommet til. I 1999 opfandt vi således Prologen, fredag aftens hyggelige fællestur rundt om Skanderborg Sø, oprindeligt blot tænkt som et ”beskæftigelsesprojekt” for fjerntboende deltagere, der ankom allerede fredag. Tilbuddet skulle dog hurtigt blive populært også hos lokale kørere.

Hele kortegen nyder pitstoppet – her ved Fårbjerg syd for Skanderborg Sø.

 
               


De senere år har prologen således samlet over et halvt hundrede deltagere, der efter turen hygger sig ved lejrbålet med musik og bægerklang.

Råhygge ved lejrbålet-


med musik og glade toner i Grillhytten.

 
Realskolen, den perfekte ramme.
Samme år, som prologen opstod, blev løbet flyttet til Skanderborg Realskole, og ikke blot fandt vi her grillhytten men generelt bedre faciliteter ude som inde: bl.a. til skolegårdsrace.

F.V. Arnfred Nielsen, Peter Jensen, Erik Jensen, Bent Jensen 

Ikke størst men smukkest.
                 Det har som nævnt aldrig været vort mål at blive så store som muligt, derimod er Skanderborg jo over det ganske land kendt for noget med ”den smukkeste”, og det prædikat vil vi da også gerne leve op til. Derfor kåres hvert år ”Danmarks smukkeste cykel”. Vi vil nemlig gerne være med til at opmuntre alle til at vedligeholde og pleje deres ”pragtfulde gamle kværn”, så den rigtig kommer til sin ret.
                 Det ansvarsfulde hverv som dommer har Knud Erik Sørensen, Allingåbro igennem alle årene på bedste vis varetaget. Ved sin side havde han ved de første løb Jens Jessen fra Klassisk Bil & MC. Da denne - måske pga. divergerende opfattelser vedr. japanske motorcykler - trak sig, trådte i stedet Carsten Kühl, Randers til, og han har på nær et enkelt afbud assisteret Knud Erik på denne vigtige post. 
 

Ved det første løb var det Ingvar Christensens smukke Norton, der opnåede den eftertragtede titel.
                 For yderligere at animere til ”det smukke outfit”, hvor mand og maskine passer sammen, indførtes i 2004 disciplinen ”Danmarks smukkeste ekvipage”. Denne disciplins ikke mindre betroede dommerhverv er lagt i hænderne på ”den gamle MC-entusiast” Erik Jensen, Vodskov og vor lokale stylist, Karin Marquart.
                 Det er vort håb, at kørerne vil tage godt imod denne nye disciplin, hvor det efter hård kamp med bl.a. Arnfred Nielsen, Ribe, blev John Bredvig, Skanderborg, der som den første kunne lade sit navn indgravere i den nyindstiftede pokal.

John Bredvig blev en stilsikker vinder i disciplinen ”Smukkeste Ekvipage”.

                 Tilbage er på denne plads kun at takke deltagerne, der trofast kommer tilbage år efter år. Vi håber, at vi også fremover kan samle jer til årets
Skanderborgløb ,”Tour de Nostalgie”
sidste lørdag i maj - - -

Efterskrift 2011:
Der er ikke meget at tilføje til ovenstående, men enkelte ændringer, nyskabelser er der dog. Den mest radikale nyhed er sikkert, at løbet nu også vil være åbent for japanske cykler (det må glæde Jens Jessen!), se særskilt artikel under "Nyheder" herom.
Nyt er også, at Anne Grethe Corvinius og hendes stab fra Mors Bikes er trådt til, bl.a. som løbsdommere. Dette ansvarsfulde hverv blev jo tidligere på bedste vis varetaget af Knud Erik Sørensen og Carsten Kühl - en stor tak til dem - og nu afdøde Erik Jensen.
Jens Jessen og Knud Erik Sørensen ved Triumph fra 1912