Nyhedstilmelding (e-mail)


Tilmeld Afmeld

Startændringer

Ny startorden!
Det har hidtil været lidt tilfældigt, i hvilken rækkefølge I blev kaldt til start. Det er svært at sige, hvad der er det optimale starttidspunkt, nogle vil gerne af sted hurtigt, andre senere. Vi fornemmer dog, at de fleste gerne vil have et af de lavere startnumre.
Vi vil derfor fremover hvert år ”vende bøtten”. Hvis man ved årets løb har haft et højt startnummer kan man således næste år se frem til at få et lavt. Ordningen vil kun komme til at omfatte klassen ”Classic”. I veteran-klassen vil vi som hidtil sende ældste maskine af sted først.
Vi vil selvfølgelig også fremover søge at tilgodese specielle ønsker, f.eks. om at komme af sted nogenlunde samtidig med god ven eller bekendt.
Skanderborgløbet er jo et løb for klassiske motorcykler fra før 1976. Løbsledelsen forbeholder sig dog ret til at dis-pensere herfra og uddele wild cards. Vi har således oprettet en klasse årgang ”1975+”, ligesom vi også har givet starttilladelse til at deltage på scooter. Dette gælder blandt andet vore to gode, trofaste venner Lilian Christensen og Per Nysted. 

 Hvem kan nægte denne smukke, smukke ekvipage starttilladelse?

 


Eller Per Nysted på denne sjældne scooter af mærket "Progress"


                                                                                En rigtig englænder – Kend den på pletten!


Og nu vi er ved det med dråber. Hvad mener I om denne fikse, lille bar, som Alex Nielsen, Silkeborg har bygget ind i sin store BMW. Jo, opfindsomheden er heldigvis stor, når det drejer sig om tekniske forbedringer af vore dejlige cykler.

Alex Nielsens flotte BMW med indbygget bar.